Azerbaycan’ın İlk Uzman Restoratörü Ferhat Hacıyev

Azerbaycan’ın İlk Uzman Restoratörü Ferhat Hacıyev

(Sanat Faaliyeti ve Ülke Restorasyonu Tarihindeki Yeri)

Ragsana HASANOVA*

Özet: Azerbaycan’ın geleneksel el sanatları, halkımızın tarihi kadar eski ve çok zengindir. Kobustan kaya tasvirleri, prehistorik dönem sanatının ilk örnekleri olup, bunu izleyen dönemlerin müzelerde sergilenen seramik, metal, cam ve oyma sanatı örnekleri ile özellikle Ortaçağ’da dünyaca ün yapmış Tebriz’in dokuma ve minyatür sanatının ünik eserleri, tarih ve kültürümüzün zenginliğinden haber vermektedir.

Azerbaycan’da ilk müze 1920 yılında, Bakü’de kurulmuştur. Müzecilik tarihi oldukça eskiye dayanan ülkede depolanan eser sayısı, malzeme, tür ve yapım tekniğinden kaynaklı çok çeşitlidir. Dolayısıyla, böylesine zengin eserleri depo ve arşivlerinde bulunduran Azerbaycan, elbette, eserlerin korunması ve sergilenmesi konusunda ilk yıllarda ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Bu anlamda, müze eserlerinin restorasyonu, Azerbaycan’da geçen asrın 50’li yıllarında yaşamış, yeteneği ile dikkat çeken eşsiz ressam ve restoratör, Ferhat Hacıyev İbrahim oğlu ile başlamaktadır.

GİRİŞ

Azerbaycan’ın geleneksel el sanatları, halkımızın tarihi kadar eski ve çok zengindir. Kobustan kaya tasvirleri, prehistorik dönem sanatının ilk örnekleri olup, bunu izleyen dönemlerin müzelerde sergilenen seramik, metal, cam ve oyma sanatı örnekleri ile özellikle Ortaçağ’da dünyaca ün yapmış Tebriz’in dokuma ve minyatür sanatının ünik eserleri, tarih ve kültürümüzün zenginliğinden haber vermektedir.

Günümüzde, Avrupa, Asya ve Amerika’nın müze ve özel koleksiyonlarında sergilenen bu eserler, ülke mirasının eşsiz örnekleridir [1].

Sovyet Rusya’sına birleşen, Azerbaycan’da ilk müze 1920 yılında Bakü’de kuruldu [2]. Müzecilik tarihi oldukça eskiye dayanan ülkede depolanan eser sayısı, malzeme, tür ve yapım tekniğinden kaynaklı çok çeşitlidir. Dolayısıyla, böylesine zengin eserleri depo ve arşivlerinde bulunduran Azerbaycan elbette, eserlerin korunması ve sergilenmesi konusunda ilk yıllarda ciddi sıkıntılar yaşamıştır.

Azerbaycan’ın il ve ilçelerinde, teşhirde ve arşivde bulunan çok sayıda sanat eseri, her gün yüzlerce turist ve yerli ziyaretçilerle buluşmaktadır. Tarihimizin nadir sanat örnekleri olan bu eserler, kuşkusuz, müze ortamında özel şartlarda korunmalıdır. Ancak, bugün dahi yetersiz uzman kadrosunun bulunduğu müzelerde, bazı eserlerin, farklı türden bozulmalarla yüz yüze kaldığı bilinmektedir. Bu anlamda, Azerbaycan’da geçen asrın 50’li yıllarında yaşamış, yeteneği ile dikkat çeken eşsiz ressam ve restoratör Ferhat Hacıyev İbrahim oğlunun rolü, çok büyüktür.

Makalenin devamı için ;

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Cilt 3, Sayı 1 (2013)

yasambilimleridergisi.com

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Leave a Reply

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.