Hem uçabilen, hem yüzebilen, hem de yürüyebilen kanatlı denizatının ülkemize iadesi

Hem uçabilen, hem yüzebilen, hem de yürüyebilen kanatlı denizatının bir daha ülkemizi izinsiz terk etmemesi dileğiyle.

Özet
1993 yılında ABD’den iade alınan Karun Hazinesinin ünik parçası kanatlı denizatıdır (Resim
1). 2005 yılında Kanatlı Denizatı (hippokampus) Uşak Müzesinde sergilenirken sahtesiyle
değiştirilmek çalınmıştır [1]. Orijinal olduğu düşünülen Kanatlı denizatı 2012 yılı Ekim ayında
Almanya’nın Düsseldorf-Hagen kentinde ele geçmiş ve ele geçen eserin müzeden çalınan
eser olup olmadığı konusunda arkeometrik yöntemlerle çalışma yapılmıştır.

Analiz Çalışmaları
Orijinalliği sorgulanan Almanya Kanatlı Denizatının modern altınlardan yapılıp yapılmadığını tespit etmek için modern altınların majör ve minör
elementleri P-EDXRF ile tespit edilmiştir (Resim 1). Uşak Müzesinde bulunan Sahte denizatının eser orandaki element oranları (Mo-Zn) modern
altınlardan yapıldığı tespit edilmiştir.
Kanatlı denizatının kaçak kazıyla çıkarıldığı Toptepe tümülüsü ve yakın çevresindeki Tümülüslerden kaçak yollarla çıkarılan ve Lidya
Dönemine tarihlenen altın eserler ve Almanya’da ele geçen Kanatlı denizatı P-EDXRF analiz edilerek kimyasal kompozisyonları belirlenmiş ve
sonuçlar karşılaştırılmıştır (Resim 2-3). Au, Ag, Cu, Fe ve Pt element oranları biriyle örtüşmektedir (Tablo 1-2). Almanya Kanatlı denizatında
modern altınlarda bulunan minör elementlere rastlanmamıştır.
Korelasyon Testi
Almanya Kanatlı Denizatıyla Lidya Dönemi altınları analiz sonuçları. Cu- Au , Au-Ag ve Ag-Cu element çiftleri arasında benzer korelasyon
oranları olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3-4).

Yrd.Doç. Dr. Mahmut AYDIN
Doktora: ODTÜ-Arkeometri
Tez Danışmanı. Prof Dr. O. Yavuz ATAMAN
Tez Konusu: Authenticity of Roman Imperial Age Silver Coins Using Non-Destructive
Archaeometric Techniques, 2009-2013.

afiş kanatlı denizatı

Tam Boy için Tıklayın


Bir önceki yazımız olan TARİHİ ÇEŞMELERİN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE RÖLÖVELERİNİN HAZIRLANMASI başlıklı konumuz da 3d Ölçme, Digital Fotogrametri ve Düşeye Çevirme hakkında bilgiler verilmektedir.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Leave a Reply

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.