Sıradaki içerik:

ÖNLEYİCİ KORUMA:TARİHİ BİR ÇEŞMENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Kültür varlığı, Geçmişin günümüze bakan yüzü

Kültür varlıkları,  tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz  varlıkları kapsayan terim olarak karşımıza çıkar.

Bu varlıklar 2863 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında düzenleniyor. Peki bu varlıklar neler ve hangi amaçla korunuyor düşüncesini geniş bir yelpazede ele almadan önce Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda bulunan bir maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu madde Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bizlere nelerin kapsadığını aktarıyor.

1) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,

2)Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,

3) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,

4) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evler.

Fakat koruma kurulları bakımından arkeolojik, estetik, mimari ve tarihi özellikleri çerçevesinde  korunması gerekli bulunmadığı taşınmazlar, korunması gerekli Kültür Varlığı kapsamında yer almazlar.

Gelelim geçmişin günümüze bıraktığı hatta günümüzde aktif halde olup yarınlara taşınacak o varlıklara; Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi kışla,  ile bunlarda bulunan sabit silahlar; tarihi yol kalıntıları, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, tarihi saraylar, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler,  çeşme ve sebiller, imarethane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar,  freskler, kabartmalar, mozaikler insanlığın bıraktığı tüm bu ve buna benzer yapıtlar Taşınmaz Kültür Varlıkları adı altında bulunan örneklerdir.

Sivas masaj
Afyon masaj
İzmir masaj
İstanbul masaj
Yüreğir escort

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli