MÜZELERDE AYDINLATMA KRİTERLERİ

Günümüzde eserlerin maruz kaldığı en önemli sorunlardan biridir ışık.Yazımda ışığa maruz kalan eserlerin minimum seviyeye düşürmek için bilinmesi gereken uluslar arası kriterler.

MÜZE VE SERGİLEME MEKANLARINDA AYDINLATMA

Müze ve sergileme mekanlarının aydınlatılmasında iki temel kriter söz konusudur.Birincisi sergilenen eserlerin ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasının sağlanması,ikicisi de aydınlatmadan dolayı nesnelerde oluşabilecek bozulmaların en aza indirgenmesidir.Doğal ve yapma aydınlatma sistemlerinin bu kriterin dikkate alınması gerekmektedir.

Müze Aydınlatmasında Temel Kavramlar

Sergilenen nesneler üzerinde istenen aydınlık düzeyi değeri,nesnelerin ışıktan etkilenmelerine göre değişkenlik gösterir,nesneler ışığa karşı duyarlılıklarına göre gruplandırlır.Organik içerikli malzemeler için önerilen sınır aydınlık düzeyi 50 lx iken taş,metal,cam gibi gerekli bir sınır değer bulunmamaktadır.Farklı malzemelerin ışıktan etkilenmeleri de birbirinden faklıdır.Örneğin,sulu boyalarda solma, yağ boya tablolardakinden daha fazladır.Bazı renkler tamamen yok olurken bazı renkler ilk halinde kalabilir ve bu da resimdeki renk uyumunu bozabilir.Bu amaçla eserler,malzemelerinin ışığa duyarlılıkları dikkate alınarak aydınlatılmalıdır.

-Taş,metal,seramik,cam,değerli taşlar,emayeler vb.

-Düşük duyarlılığa sahip nesneler; yağlı boya,tutkallı boyalar,doğal deri,ahşap boynuz,kemik,fildişi,laklar,bazı plastikler

-Orta duyarlılığa sahip nesneler; Eski kumaşlar,sulu boyalar,eski halılar,baskı ve çizimler,el yazıları,minyatürler,duvar kağıtları

-Yüksek duyarlılığa sahip nesneler; ipek,bazı uçucu boyalar,gazete kağıdı

tablo
Tablo-1 eserlerin kategorileri ve önerilen aydınlık düzeyleri

SONUÇ

Müzelerde sergilenen tarihi eserlerin olabildiğince bozulmadan kuşaklar boyu izlenebilmesi ve çeşitli sanat eserlerin ziyaretçilere sunulmasında aydınlatma tasarımının özenle ele alınması gerekmektedir.Bu süreçte uluslar arası standartlarda verilen temel ilkelerin doğrultusunda her bir projenin özgün bir çözüm gerektirdiği görülmektedir.

Müze mekanlarının aydınlatılması tasarlanırken hem düşey düzlemlerde,hemde mekanın genel aydınlatmasında gerekli olan aydınlık düzeyi sağlanmalıdır.Ayrıca aydınlatılmanın kontrolü fazla tüketilen enerjinin de önünene geçilmesi sağlanılmaktadır.

Mazlum ÖZAKBAŞ

Kaynak
Feride ŞENER – Alpin Köknel YENER


Bir önceki yazımız olan ÖNLEYİCİ KORUMA: HAVA KİRLETİCİLERİ VE RESTORATÖR - KONSERVATÖRLERİN ROLÜ başlıklı konumuz da HAVA KİRLETİCİLERİ, Konservatör ve ÖNLEYİCİ KORUMA hakkında bilgiler verilmektedir.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Leave a Reply

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

İstifade ettim. İnsan ruhunun ve zihninin; hiçliğe, yok oluşa ve barbarlığa karşı koymak için ürettiği böyle değerlere bu topraklarda aksine büyük bir pervasızlık varken, doldurulması gereken bir alandasın. Mesleki çalışmalarında e ayrıca yazarlık serüveninde başarılar dilerim sevgili Mazlum..