RESTORASYON-KONSERVASYON BİR ZANAAT DEĞİL ARTIK SANATTIR

Çocuklarımızdan emanet aldığımız kültür varlıklarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için olmazsa olmazımız olan restorasyon ve konservasyon uygulamalarının doğru ve meslek etiğine uygun bir şekilde yapılabilmesi bu alanda iyi eğitim almış, meraklı, araştırmacı ruhu gelişmiş, öğrenmeye açık, meslek ilkelerine bağlı, kendini sürekli geliştirebilen ve deneyimli uzmanların ellerinde olmalıdır.

Bilindiği üzere Anadolu coğrafyası M.Ö. 18000 lerden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte insanlık tarihinde etkin rol oynamıştır. Dolayısıyla on binlerce yıldır kurulan birçok medeniyete bu coğrafya ev sahipliği yapmıştır. Anadolu topraklarında kurulan bu medeniyetlerin yanı sıra çevresindeki uygarlıklarla da gerek kültürel gerekse sosyal etkileşimler kurması onun kültürel varlıklarının zenginliğini ortaya koymuştur. Söz konusu bütün bu kültürel zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi de sadece ve sadece bu konuda yani koruma alanında deneyimli ve donanımlı koruma uzmanlarının yetişmesi ile mümkün olacaktır.

Çok değil bundan 40-50 yıl öncesine kadar gerek ülkemizde gerekse batıda koruma anlayışı ve uygulamaları bilimsel temellere oturtulmadan yapılan bir zanaattan öte değildi. Günümüzde ise önleyici ve etkin koruma anlayışı bir disiplin haline gelmiş ve farklı disiplinler ile çalışmayı gerektiren bir bilim dalı olmuştur. Koruma uzmanı olan bizler mesleki etikleri ve teorik bilgileri harmanlayarak bundan bir sentez çıkarabilmeli ve bu verileri estetik anlayışımız ile bütünleştirerek pratiğe dökebilmeliyiz. Aynı zamanda koruma uzmanları olan bizler farklı disiplinler örneğin arkeoloji, sanat tarihi, sosyal bilimler ve fen bilimlerine de vakıf olabilmeli böylece analiz yapma, tanı koyma, çözümleme ve uygulama konularını hayata geçirebilmeliyiz.


Bir önceki yazımız olan EKOMÜZELER başlıklı konumuz da eko müze nedir, EKOMÜZE ve türkiyedeki ekomüzeler hakkında bilgiler verilmektedir.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Leave a Reply

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.