TARİHİ ÇEŞMELERİN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE RÖLÖVELERİNİN HAZIRLANMASI

TARİHİ ÇEŞMELERİN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE
RÖLÖVELERİNİN HAZIRLANMASI

Yük. Müh. Cengiz ERDOĞAN*

Özet

Restorasyon Projeleri, anıta ait ayrıntılı bir rölöveye dayanılarak hazırlanır. Rölöve bir binanın mevcut durumunun ölçekli çizimlerle (plan,kesit ve görünüşler) anlatımıdır. Röleve bir proje değildir. Projeye altlık veridir. Rölöve bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projesinin hazırlanabilmesi için bir araçtır. Bu çalışmada Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki 7 adet çeşmenin restorasyon projesine altlık teşkil etmek amacı ile fotogrametrik yöntemle hazırlanan rölöve projeleri yapımı anlatılmıştır.Rölöve projesinde Total Station ile kontrol noktaları ölçülmüştür. Çeşme fotoğrafları kalibrasyonu yapılmış yüksek çözünürlüklü bir dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiştir. Çekilen fotoğraflardan Pictran Digital Fotogrametri yazılımı ile 3D Model oluşturulmuş ve üç boyutlu nokta ölçümü ile çizimler hazırlanmıştır. Ayrıca düzlem yüzeylerde resimler düşeye çevrilerek 2D ölçmeler yapılmıştır. Plan kesit ve görünüşler hazırlanarak rölöve çizimleri oluşturulmuştur. Bu çalışmada yukarıdaki çerçevede anlatılan işlem adımları hakkında bilgiler verilmiştir.

PREPARING THE STATICSTICAL SURVEYS OF HISTORIC FOUNTAINS
USING DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC METHODS

Abstract

Restoration projects are prepared based on a detailed statistical surveys belong to the monument. A statistical survey is the explanation of current conditions of a building with the help of maps (drawings: plans, views, and cross sections). A statistical survey is not a projects but a base data for it. A statistical survey is a tool for analysis, documentation, evaluation and preparation of restoration project of a building, city pattern or archeological remaining. In this study, the preparation of the statistical surveys that are prepared using the photogrammetric methods and will be the basis for restoration projects of 7 historic fountains owned by General Directorate of Foundations is explained. In the statistical survey project, the control points are measured with a Totalstaion. Images of the fountains are obtained with a calibrated high resolution digital camera. 3D models are created using the obtained images with the help of Pictran Digital Photogrammetry software and drawing are prepared by 3D point measurements. In addition, 2D measurements are made by rotating the images vertically on flat surfaces. The statistical surveys are created by preparing the cross sections and views. In this study, an explanation on the above mentioned process steps have been given.

Key words: Statistical survey, Digital Photogrammetry, Restoration, Cross-Section, 3D Measurement, Vertical Rotating

Devamı-Read more


Bir önceki yazımız olan “MADONNA VE ÇOCUK” TABLOSUNUN RESTORASYONU başlıklı konumuz da MADONNA VE ÇOCUK, Ragsana HASANOVA ve restorasyon hakkında bilgiler verilmektedir.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Leave a Reply

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.