TÜRKİYE’DE KORUMA VE ONARIM BİLİNCİ

Geçmişten günümüze ulaşmış kültürlerin maddi kalıntıların kalıcılığını ve sürekliliğini tehdit eden unsurlara karşı Arkeologlar, Sanat Tarihçileri, Mimarlar ve Restoratörler bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Gelişmiş dünya ülkeleri bu alanda hatırı sayılır çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda üniversitelerde akademiler kurarlar ve uzman yetiştirmek amacıyla yeni bölümler açmışlar.

Özellikle II. dünya savaşının kültürel eserler üzerinde oluşturduğu tahribatları gidermek amacıyla faaliyetlerini hızlandırmışlardır. Bu sayede çok çeşitli yöntemler eserler üzerinde uygulanmıştır.

Ülkemiz kültürel miras bakımından çok zengin olmasına rağmen maalesef koruma ve yarına taşıma bilinci bakımından gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. üniversitelerimize baktığımız zaman gerekli hassasiyetten uzak ve sorumluluk bilincinden bihaber şekilde davranmaktadırlar. Koruma ve onarım bilincine sahip üniversitelerin sayısına baktığımız zaman bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. mevcut üniversitelerde ise bilimsel çalışmalar istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Buradaki en büyük sıkıntı olarak yeterli laboratuvarların olmaması ve buna yönelik çalışmaların sınırlı olmasıdır. Bu eksiklik nitelikli uzman elemanların yetişmesini engellemektedir.

Ülkemizde bu alanda yetişmiş uzman kişilere ihtiyaç duyulmasına rağmen restoratör ve konservatörün uzmanlık işine bu alanda eğitimsiz olan sanat tarihçileri ve mimarların insiyatifine bırakılmaktadır. bu sebepten ötürü bugün müzelerimiz, tarihi kentlerimiz ve ören yerlerimiz bilinçsiz uygulama sonucu ciddi zarara uğramış örneklerle doludur.

Üniversitelerde ara eleman yetiştirmek amacıyla açılmış olan mesleki eğitim almış olan restoratör ve konservatörler insiyatif kullanma aşamasında yetersiz kalmaktadır. bu teknikerlerin mutlaka bir uzman tarafından yönlendirilmesi gerekmektedir.

Bu sorunlar ve Türkiye’nin tarih mirası ile dünyada koruma uzmanlarına en fazla gereksinimi bulunan ülkelerden biri olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizde kültürel mirasın korunmasına yönelik lisans ve lisansüstü seviyelerinde koruma ve onarım eğitimi veren programların yapılandırılması ve desteklenmesi yoluna gidilmelidir.


Bir önceki yazımız olan Kültür varlığı, Geçmişin günümüze bakan yüzü başlıklı konumuz da kültür varlığı, kültür varlığı kavramı ve kültür varlığı nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Leave a Reply

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.